کالری شکلات

من این مطالب روازاین سایت کپی کردم http://www.fatsecret.com/calories-nutrition/generic/chocolate-sweet-or-dark?portionid=56073&portionamount=19.000   Nutrition summary: خلاصه تغذیه : Calories کالری 96 96   Fat چربی 6.5g 6.5g   Carbs کربوهیدرات 11.32g 11.32g   Protein پروتئین 0.74g 0.74g There are ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
آذر 95
1 پست
اسفند 92
31 پست
بهمن 92
5 پست
اسفند 91
6 پست
اهداف
1 پست