روزسوم

من امروزخونه مامانم رفتم

ونتونستم رژیمی باشم

صبحونه نون روغنی 100 گرم: 400 کالری

پنیر 30 گرم : 75 کالری

حلواکمی: 200 کالری

چای با 25 گرم قند: 100 کالری

برای ناهارهم :

ساندویج کوکتل :500 کالری

نوشابه یه لیوان: 150 کالری

برای شام هم :

خاگینه: یه تیکه میگیرم600 کالری

نون بربری: 100 گرم: 250 کالری

نزدیک پری هستم خیلی چیزمیزشیرین دوست دارم دست بالانوشتم خاگینه رو

 

میشه:2275استرس

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید