طرزصحیح آب خوردن

 

دوستان گلم من همیشه برنامه های لاغری ترکهارومیبینم وخیلی
دکترهاشون اصولی لاغرمیکنن یه بارکه نشسته بودم برنامه های لاغریشون رومیدیدم دیم
که

 

میگن که روزانه بایدهرفردی 8 لیوان آب بخوره

سه لیوان قبل صبحونه

یه لیوان قبل ناهار

یه لیوان بعدناهار

یه لیوان قبل ازشام

یه لیوان بعدازشام

یه لیوان هم قبل ازخواب

 

راستی اون دکترمیگفت که بایداونقدرآب بخورین که وقتی میرین ادرار بایدادرارتون
رنگش سفیدسفیدباشه اون موقع هست که بدنتون داره سوخت وسازانجام میده ومیرین که
لاغربشین

من خودم یبوست دارم باسه لیوان آب ولرم که قبل صبحونه میخورم این مساله من حل
شده

امیدوارم همه دوستان هم بتونن استفاده کننبغل 
/ 0 نظر / 43 بازدید