من میخوام ۶ کیلولاغربشم

پست ثابت
نویسنده : وفا - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢
 

من ازامروز شروع میکنم باوزن86.8 کیلووقد160 سانت

هدف اول من  85 کیلو: رسیدممممممممممممماز خود راضیهورا

هدف دوم من 82 کیلو: رسیدممممممممممممممممم هورا  از خود راضی

هدف سوم من 80کیلو:

هدف چهارم من 78 کیلو:

هدف پنج من76کیلو:

هدف ششم من 74 کیلو:

هدف هفتم من 72 کیلو:

هدف هشتم من 70 کیلو:

هدف نهم من 68 کیلو:

هدف دهم من 66 کیلو:

هدف یازدهم من 64 کیلو:

هدف دوازدهم من 62 کیلو:

هدف سیزدهم من 60 کیلو:

 

پس من میخوام لاغرکنم باتوکل به خدا